“ამბობენ დათო და ბიჭები დიდ თანხებს იღებენ უკრაინაშიო..” – ნახეთ დავით ქაცარავარ მეუღლემ სიმართლე გაამხილა

0

”რა­ღაც უაზ­რო ხმე­ბი გავ­რცელ­და, დიდ თან­ხებს იღე­ბე­ნო? მო­ხა­ლი­სედ ჩა­სუ­ლებს არა­ნა­ი­რი ანა­ზღა­უ­რე­ბა არ აქვთ. მათი იქ ყოფ­ნა ჩვე­ნი სა­ხელ­მწი­ფოს­გან არ არის მხარ­და­ჭე­რი­ლი.ით­ვლე­ბა, რომ პი­რა­დი სურ­ვი­ლით წა­ვი­და და მორ­ჩა. თუმ­ცა არის ისე­თი ვა­რი­ან­ტიც, ადა­მი­ა­ნი ჩა­დის, კონ­ტრაქტს ხელს აწერს და მისი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით იქ ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ხელ­ფა­სი ენიშ­ნე­ბა,

მაგ­რამერთ-ერთი პი­რო­ბაა, სა­ნამ სა­ო­მა­რი მოქ­მე­დე­ბე­ბი არ დას­რულ­დე­ბა,
უფ­ლე­ბა არ აქვს, დის­ლო­კა­ცი­ის ად­გი­ლი და­ტო­ვოს. ჩვენს ბი­ჭებს ეს კონ­ტრაქ­ტი არ აქვთ, მო­ხა­ლი­სე­ე­ბი არი­ან. არა­ნა­ირ ხელ­ფასს იქ არ იღე­ბენ.” – განაცხადა დავით ქაცარავას მეუღლემ
წყარო:statiebi.club

Share.