“ამ საზარელ ამბავს 4 წლის შვილი შეესწრო..” – ნახეთ გარდაცვლილ ცოლ-ქმარზე ეს არავინ იცოდა

0

დღეს სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლო შეძ­რა თბი­ლის­ში, ვა­ზი­სუბ­ნის და­სახ­ლე­ბა­ში დატ­რი­ა­ლე­ბულ­მა ტრა­გე­დი­ამ. ლიფ­ტის შახ­ტა­ში ჩა­ვარ­დნის შე­დე­გად ახალ­გაზ­რე­და ცოლ-ქმა­რი და­ი­ღუ­პა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა მა­შინ მოხ­და, რო­დე­საც ლიფ­ტი გა­მო­ი­ძა­ხეს, თუმ­ცა, კარი ისე გა­იხ­სნა, რომ ლიფ­ტის კა­ბი­ნა იმ სარ­თულ­ზე არ იყო. მა­მა­კა­ცი შახ­ტა­ში ჩა­ვარ­და, მის დახ­მა­რე­ბას მე­უღ­ლე ცდი­ლობ­და, რა დრო­საც ლიფ­ტი და­იძ­რა და ორი­ვე გარ­და­იც­ვა­ლა.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რომ უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა მათი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლის

და ასე­ვე გარ­დაც­ვლი­ლის მა­მი­დის თვალ­წინ მოხ­და. სწო­რედ მათ მი­მარ­თეს მომ­ხდა­რის შემ­დეგ და­სახ­მა­რებ­ლად მე­ზო­ბელს. ცნო­ბი­ლი ხდე­ბა, რომ ოჯა­ხი ახა­ლი წლის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად სტუ­რად მი­დი­ო­და, რა დრო­საც ტრა­გე­დია მოხ­და. ახალ­გაზ­რდა ცოლ-ქმრის ცხედ­რე­ბი პრო­ზექ­ტუ­რა­შია გა­დას­ვე­ნე­ბუ­ლი.

გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი წლამ­დე ასა­კის ცოლ-ქმა­რი 36 წლის სარ­ქი­სო­ვი არ­მე­ნი და 32 წლის ვოს­კა­ნი­ა­ნი არ­მი­ნე არი­ან.

ის­ნის რა­ი­ო­ნის გამ­გებ­ლის, ნიკა ელი­საშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, კორ­პუ­სის მო­სახ­ლე­ო­ბას, სა­დაც რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის წინ, უბე­დურ შემ­თხვე­ვას ცოლ-ქმრის სი­ცო­ცხლე ემსხვერ­პლა, ლიფ­ტის გა­უ­მარ­თა­ო­ბას­თან

და­კავ­ში­რე­ბით გამ­გე­ო­ბის­თვის მი­მარ­თუ­ლი არ ჰქო­ნია.

ელი­საშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით­ვე, კორ­პუ­სის „ამ­ხა­ნა­გო­ბის­გან“გამ­გე­ო­ბა­ში ბოლო გან­ცხა­დე­ბა 2021 წელს არის შე­სუ­ლი, სა­დაც ლიფ­ტი არც კი არის ნახ­სე­ნე­ბი.

“პირ­ველ რიგ­ში, გარ­დაც­ვლი­ლე­ბის ოჯა­ხის წევ­რებს მინ­და მი­ვუ­სამ­ძიმ­რო, სა­ში­ნე­ლი ტრა­გე­დია დატ­რი­ალ­და, სი­ტყვე­ბით ამის გად­მო­ე­ცე­მა ძა­ლი­ან რთუ­ლია. რაც შე­ე­ხე­ბა თვი­თონ სი­ტუ­ა­ცი­ას, რო­გორ მოხ­და ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა, ამა­ზე ექ­სპერტ-კრი­მი­ნა­ლის­ტე­ბი მუ­შა­ო­ბენ და

ვერ გე­ტყვით, შეც­დო­მა­ში რომ არ შე­გიყ­ვა­ნოთ.

რამ­დე­ნი­მე ვერ­სი­ა­ზე მი­დის სა­უ­ბა­რი და მსჯე­ლო­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ბოლო ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პირ­ვე­ლი სარ­თუ­ლის შახ­ტი­დან მოხ­და ორი­ვე გარ­დაც­ვლი­ლის ამოს­ვე­ნე­ბა.

ლიფტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, „ამ­ხა­ნა­გო­ბას“, მო­სახ­ლე­ო­ბას მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა არ ჰქო­ნია, ბოლო მო­მარ­თვა 2021 წელს ფიქ­სირ­დე­ბა, იმ მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა­ში სამ­წუ­ხა­როდ, ლიფ­ტი

არ­სად არ არის ნახ­სე­ნე­ბი. იმ მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბის, რაც გამ­გე­ო­ბა­ში შე­მო­ვი­და, ყვე­ლა მო­თხოვ­ნა დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბუ­ლია, სხვა და­მა­ტე­ბი­თი ახა­ლი სა­კი­თხი და დე­ტა­ლი არ შე­მო­სუ­ლა, არც ინ­ფორ­მა­ცია იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ ლიფ­ტი შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყო, ავა­რი­ულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყო­ფი­ლი­ყო“, – გა­ნა­ცხა­და ნიკა ელი­საშ­ვილ­მა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის მო­საზ­რე­ბებს, რო­გორც მათ “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს” გა­ნუ­ცხა­დეს, ცოლ-ქმრის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მოძ­ვე­ლე­ბულ­მა ლიფტ­მა გა­მო­იწ­ვია.

მათი თქმით, წყვი­ლი კორ­პუს­ში სა­ცხოვ­რებ­ლად სულ 3 წლის გა­და­სუ­ლი იყო. მათ მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი დარ­ჩათ.

“ლიფ­ტის კარი როცა გა­იხ­სნა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, არ იყო მო­სუ­ლი. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, შახ­ტა­ში ჯერ კაცი ჩა­ვარ­და, რომ­ლის დახ­მა­რე­ბა­საც ქალი ცდი­ლობ­და. ამა­სო­ბა­ში კი, ორი­ვე მათ­გა­ნი ლიფტ­მა ჩა­ი­ტა­ნა. ლიფ­ტი იყო თუ არა მწყობ­რი­დან გა­მო­სუ­ლი ვერ გე­ტყვით, გვერ­დით კორ­პუს­ში ვცხოვ­რობ, მაგ­რამ 50 წლის ბი­ნე­ბია, მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლია მათ შო­რის ლიფ­ტე­ბიც”, – აცხა­დებს ად­გი­ლობ­რი­ვი.

მომ­ხდარ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 240-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც სამ­თო, სამ­შე­ნებ­ლო ან სხვა სა­მუ­შა­ოს წარ­მო­ე­ბი­სას უსაფრ­თხო­ე­ბის წე­სის დარ­ღვე­ვას გუ­ლის­ხმობს.

Share.