“ბინაში მუშებს ყველა კედელი მონგრეული ჰქონდათ სანამ ჩამოინგრეოდა..” – ნახეთ კორპუსის ჩამონგრევიდან ცოტა ხნით ადრე გადაღებული ფოტოები

0

ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დი” ავ­რცე­ლებს ფო­ტო­მა­სა­ლას, რო­მე­ლიც ბა­თუმ­ში, კორსპუ­სის ნგრე­ვამ­დე 48 სა­ა­თით ად­რეა გა­და­ღე­ბუ­ლი. კად­რებ­ში კარ­გად ჩანს, თუ რო­გორ არის საყ­რდე­ნი კედ­ლე­ბი გა­მოც­ლი­ლი იმ ფარ­თში, რო­მე­ლიც გუ­შინ ჩა­მო­ინ­გრა.სწო­რედ ამ სახ­ლში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი. რო­გორც ცნო­ბი­ლია მე­პატ­რო­ნეს, ზაურ ბუ­და­ტოვს სარ­და­ფი­სა და ბი­ნის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა სურ­და და სწო­რედ ამ მო­თხოვ­ნით სა­ჯა­რო რე­ესტრს 2021 წლის 4 ოქ­ტომ­ბერს მი­მარ­თა. შსს-მ უკვე და­ა­კა­ვა ბუ­და­ტო­ვიც და კი­დევ ორი პირი, რომ­ლე­ბიც სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ებს ას­რუ­ლებ­დნენ.


შე­გახ­სე­ნებთ, რომ კორ­პუ­სის ერთი სა­დარ­ბა­ზოს ჩა­მონ­გრე­ვის შე­დე­გად გარ­და­იც­ვა­ლა 8 ადა­მი­ა­ნი, ნან­გრე­ვე­ბი­დან ამოყ­ვა­ნი­ლი 1 ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სა­ა­ვად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი, ამ დრომ­დე მარ­თვით სუნ­თქვა­ზეა.
წყარო:ambavi.club

Share.