”შეიძლება წყალი დავლიო…” – ნახეთ როგორ დააკავეს და დაადეს ხელბორკილები მიხეილ სააკაშვილს

0

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა სან­ზო­ნა­ში მდე­ბა­რე ბი­ნა­ში ექ­სპრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის და­კა­ვე­ბის კად­რე­ბი. სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს ხელ­ბორ­კილს ადებს სი­ტყვე­ბით: “ასე­თი წე­სია”.
“წყა­ლი შე­იძ­ლე­ბა დავ­ლიო?” – კი­თხუ­ლობს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი. შემ­დგომ სა­ა­კაშ­ვილს ეკი­თხე­ბი­ან თუ აქვს ქურ­თუ­კი, რა­ზეც ამ­ბობს, რომ ჩან­თა­შია და მი­უ­თი­თებს ჩან­თა­ზე, რო­მე­ლიც მა­გი­და­ზე დევს და სა­მარ­თალ­და­ცა­ვებს ის თან მი­აქვთ.

ვიდეო:

Share.