“ვმუშაობდი, უცებ სათივედან ხმა შემომესმა, შევედი და რას ვხედავ..” – ნახეთ რას ყვება მამა 8 წლის შვილზე, რომელიც სათივედან ესწრება გაკვეთილებს

0

“ბუ­ნე­ბის გაკ­ვე­თილ­ზე სა­თი­ვე­ში და­მიხ­ვდა. თუ მა­ინ­დო­მა, დარ­ჩეს ონ­ლა­ინ “ურო­კებ­ზე” – ასე და­ა­სა­თა­უ­რა 8 წლის ილი­კო გო­გაშ­ვი­ლის მა­მამ და­უ­ვი­წყა­რი კად­რი, რო­მელ­მაც სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლო და მის ფარ­გლებს გა­რეთ მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბი აა­ლა­პა­რა­კა.
kvirispalitra.ge – ილი­კოს მა­მას, სო­ლო­მონ გო­გაშ­ვილს ესა­უბ­რა და პი­რა­დად მის­გან შე­ი­ტყო, თუ რო­გორ აღ­მოჩ­ნდა სა­თი­ვე­ში მყო­ფი მისი შვი­ლი ფო­ტო­ო­ბი­ექ­ტი­ვის “სა­მიზ­ნე”.
სო­ლო­მონ გო­გაშ­ვი­ლი:

– სა­თი­ვეს­თან ახ­ლოს ღო­ბეს ვა­კე­თებ­დით, ბო­ძებს ვა­მაგ­რებ­დით, თვი­თო­ნაც გვეხ­მა­რე­ბო­და. მერე გაკ­ვე­თი­ლი და­ე­წყო. ხმა რომ შე­მო­მეს­მა, შე­ვი­ხე­დე და ვნა­ხე, რო­გორ უს­მენ­და ბუ­ნე­ბის გაკ­ვე­თილს, გა­და­ვუ­ღე ორი კად­რი და ღამე ავ­ტვირ­თე ფოტო ჩემს პი­რად “ფე­ის­ბუქ­ზე”. არც მი­ფიქ­რია, რომ ამ­ხე­ლა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვე­ბო­და. ძა­ლი­ან ბევ­რმა ადა­მი­ან­მა მომ­ნიშ­ნა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ფო­ტო­ზე და მე­გობ­რე­ბი სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან მწერ­დნენ. ზო­გა­დად, ფო­ტო­ე­ბის გა­და­ღე­ბა ძა­ლი­ან მიყ­ვარს. ჩემ­მა რამ­დე­ნი­მე ფო­ტომ ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბულ კონ­კურ­სში გა­ი­მარ­ჯვა.

ილია არის 8 წლის. პან­დე­მი­ის გამო, ამ დრომ­დე, გა­ნათ­ლე­ბას ონ­ლი­ან რე­ჟიმ­ში იღებს და სო­ფელ არ­ბო­შიკ­ში იმ­ყო­ფე­ბა. ისე თბი­ლის­ში სწავ­ლობს, ძა­ლი­ან კარგ სკო­ლა­ში. სო­ფელ არ­ბო­შიკ­შიც არის სკო­ლა და გვერ­დზე სო­ფელ­შიც, მაგ­რამ იქ და­მა­ტე­ბი­თი წრე­ე­ბი არ რის და ცურ­ვის, კა­ლათ­ბურ­თის გამო გა­დავ­წყვი­ტეთ თბი­ლის­ში ვა­ტა­როთ. ისე ძა­ლი­ან უყ­ვარს ეს სო­ფე­ლი და დროს აქ დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბით ატა­რებს, თა­ვის 4 წლის და­ი­კოს­თან ერ­თად

წყარო: iswavle.com

Share.