“თინა კანდელაკი შესაძლოა საერთაშორისო ძებნაში გამოაცხადონ” – პროკურორები მისი ტელეგრამის ნახვის შემდეგ გაოცდნენ

0

უკრაინის გენერალური პროკურატურა თინა კანდელაკის საერთაშორისო ძებნაში გამოცხადებას გეგმავს. ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ირინა ვენედიქტოვამ სოციალურ ქსელში დაწერა.
“პრო­კუ­რო­რე­ბი, თქვე­ნი ტე­ლეგ­რა­მის არ­ხის ში­ნა­არ­სის გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბის შემ­დეგ, უკი­დუ­რე­სად გა­ოც­დნენ – თქვენ ხართ კრემ­ლის სამ­ხედ­რო მან­ქა­ნის იდე­ე­ბი­სა და ლო­ზუნ­გე­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი “გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი”.

მა­გა­ლი­თად, 2022 წლის 24 თე­ბერ­ვალს თქვენს მიმ­დევ­რებს ასე­თი აზრი შეს­თა­ვა­ზეთ: “უკ­რა­ი­ნის სა­ხელ­მწი­ფო ძა­ლი­ან სწრა­ფად გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბა, თუკი ზე­ლენ­სკი და უმაღ­ლე­სი რა­დას ის დე­პუ­ტა­ტე­ბი, უკ­რა­ი­ნის პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც 8 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვერ ახერ­ხებ­დნენ უკ­რა­ი­ნის ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ სამ­ყა­როს­თან და­ახ­ლო­ე­ბას, და­ტო­ვე­ბენ ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას. ვფიქ­რობ. ია­ნუ­კო­ვი­ჩი უკ­რა­ი­ნა­ში დაბ­რუნ­დე­ბა, ოპე­რა­ცია და­ი­წყო”.

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ხართ და კარ­გად იცით, რომ თქვე­ნი მო­წო­დე­ბა და­ნა­შა­უ­ლია. თქვე­ნი საპ­რო­ცე­სო სტა­ტუ­სი უკ­რა­ი­ნა­ში არის პირი, რო­მე­ლიც ეჭ­ვმი­ტა­ნი­ლია და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნა­ში. უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში უკ­რა­ი­ნე­ლი პრო­კუ­რა­ტუ­რა და­ი­წყებს თქვენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ძებ­ნა­ში გა­მო­ცხა­დე­ბის პრო­ცესს. უკვე დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის მი­ხედ­ვით, ერ­თა­დერ­თი, რაც მინ­და გთხო­ვოთ, არის კარ­გი ად­ვო­კა­ტე­ბის პოვ­ნა. თუ თქვენ ეც­დე­ბით სხვა ქვეყ­ნე­ბის სა­ზღვრის გა­დაკ­ვე­თას, შე­სა­ბა­მი­სი ორ­გა­ნო­ე­ბი და­გა­კა­ვე­ბენ უკ­რა­ი­ნა­ში ექ­სტრა­დი­რე­ბის­თვის.” – წერს უკ­რა­ი­ნის გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რო­რი.

წყარო: daqali.club

Share.