“თუ ბანკის სესხს ვერ იხდი ეს აუცილებლად უნდა იცოდე..” – ნახეთ რისი გაკეთება შეგიძლია ამ დროს

0

სად გადის ზღვარი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და ეთიკის ნორმების დარღვევას შორის? ფინანსური ვალდებულებების გადაუხდელობის შემთხვევაში რისი უფლება გაქვთ თქვენ და რა ბერკეტებს იყენებენ ბანკები თანხის უკან დასაბრუნებლად?ფინანსურ ინსტიტუტსა და ფიზიკურ პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მოვალეობებსა და უფლებებს აერთიანებს. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მხარე არღვევს პირობებს,

უკიდურეს შემთხვევაში იწყება სამართლებრივი დავა, რომელიც ანგარიშების გაყინვასა და ქონების დაყადაღებას მოიცავს. მაგრამ არის მეორე, საკმაოდ აპრობირებული მეთოდი, სესხების ამომღები კომპანიების სახით, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდით გადაუხდელ თანხებს უკან აბრუნებენ.
ვიდეო:

წყარო:ambavi.club

Share.