“კარგი ინფორმაცია, საავადმყოფოში გადაჰყავთ..”– ნახეთ სად იპოვა პოლიციამ 37 წლის მუსიკოსი კოტე კანდელაკი

0

გუ­შინ ვრცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მე­გობ­რე­ბი და ოჯა­ხის წევ­რე­ბი 37 წლის მუ­სი­კოსს კოტე კან­დე­ლაკს ეძებ­დნენ. მისი მე­გობ­რე­ბი ამ­ბობ­დნენ, რომ ის ბო­ლოს 4 იან­ვრის სა­ღა­მოს, მცხე­თა­ში, ნა­რეკ­ვა­ვის და­სახ­ლე­ბა­ში ნა­ხეს.ცნო­ბი­ლი ხდე­ბა, რომ ახალ­გაზ­რდა 6 იან­ვრის დი­ლას პო­ლი­ცი­ამ იპო­ვა. მე­გობ­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამ­ჟა­მად ის სა­ა­ვამდყო­ფო­ში გა­და­ყავთ, თუმ­ცა მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ და­ზუს­ტე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია არ იცი­ან.

რო­გორც მის­მა ერთ-ერ­თმა მე­გო­ბარ­მა AMBEBI.GE-სთან აღ­ნიშ­ნა, ახალ­გაზ­რდა პო­ლი­ცი­ამ ტყე­ში ინა­ხა.ძებ­ნის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მთე­ლი ღა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

წყარო:statiebi.club

Share.