”კორონას შემდეგ ახალი საფრხე გვიტევს, ეს ყველამ უნდა იცოდეს…” – რა საფრთხეებზე ალაპარაკდა პაატა იმნაძე

0

დღე­ვან­დე­ლი ცხოვ­რე­ბის აჩ­ქა­რე­ბუ­ლი რიტ­მი­სა და უამ­რა­ვი ყო­ფი­თი პრობ­ლე­მის ფონ­ზე, მშობ­ლებს გარ­კვე­უ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შეხ­სე­ნე­ბა სჭირ­დე­ბათ. მა­გა­ლი­თად, ცოტა ხნის წინ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის სა­მეც­ნი­ე­რო
ხელ­მძღვა­ნელ­მა პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ მო­სახ­ლე­ო­ბა კი­დევ ერთხელ გა­აფრ­თხი­ლა, რომ გა­ზა­ფხუ­ლის მო­ახ­ლო­ე­ბას­თან ერ­თად ტკი­პე­ბიც აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან და ყი­რიმ-კონ­კოს და­ა­ვა­დე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის რის­კიც მა­ტუ­ლობს.

loading...

“ტკი­პას ნაკ­ბე­ნი იწ­ვევს ყი­რიმ-კონ­გოს ცხე­ლე­ბას, რო­მე­ლიც ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბაა. ბუ­ნე­ბა­ში ტკი­პა არის და იქ­ნე­ბა. ყვე­ლა მათ­გა­ნი არ არის და­ა­ვა­დე­ბის გა­დამ­ტა­ნი, მაგ­რამ, ადა­მი­ან­მა სიფრ­თხი­ლე უნდა გა­მო­ი­ჩი­ნოს. როცა ბავ­შვი ბუ­ნე­ბი­დან სახ­ლში შეგ­ყავთ, უნდა და­ათ­ვა­ლი­ე­როთ. ტკი­პა, რაც უფრო დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში დარ­ჩე­ბა ადა­მი­ა­ნის სხე­ულ­ზე, მით მა­ღა­ლია და­ა­ვა­დე­ბის გა­და­დე­ბის შან­სი”, – გა­ნა­ცხა­და პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ.

ამა­ში ახა­ლი არა­ფე­რია, ტკი­პე­ბი ყო­ველ­წლი­უ­რად მრავ­ლდე­ბი­ან, მაგ­რამ ასე­ვე ყო­ველ­წლი­უ­რად უნდა გა­ვიხ­სე­ნოთ ის სიფრ­თხი­ლის ნორ­მე­ბი, რაც ამ სა­შიშ და­ა­ვა­დე­ბას თა­ვი­დან აგ­ვა­ცი­ლებს.

რას წარ­მო­ად­გენს ყი­რიმ-კონ­გოს ჰე­მო­რა­გი­უ­ლი ცხე­ლე­ბა და რა იწ­ვევს მას

ეს და­ა­ვა­დე­ბა ტკი­პის ნაკ­ბე­ნით გა­და­დის. ხა­სი­ათ­დე­ბა მა­ღა­ლი ეპი­დე­მი­უ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლით, საკ­მა­ოდ რთუ­ლი სამ­კურ­ნა­ლოა და ასე­ვე რთუ­ლად ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა პრე­ვენ­ცი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.
და­ა­ვა­დე­ბა და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის 1/5-ს უვი­თარ­დე­ბათ
და­ა­ვა­დე­ბის ინ­კუ­ბა­ცი­უ­რი პე­რი­ო­დი ტკი­პის კბე­ნით ვირუ­სის გა­და­ცე­მის შემ­თხვე­ვა­ში არის 1–3 დღე, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბულ სის­ხლთან და ქსო­ვი­ლებ­თან კონ­ტაქ­ტი­სას 5–6 დღე, ხოლო მაქ­სი­მა­ლუ­რი ინ­კუ­ბა­ცი­უ­რი პე­რი­ო­დი 14 დღე
პირ­ვე­ლა­დი სიმპტო­მე­ბი არას­პე­ცი­ფი­უ­რია და ზოგ­ჯერ სწრა­ფად ვი­თარ­დე­ბა: ცხე­ლე­ბა, თა­ვის ტკი­ვი­ლი, კუნ­თე­ბი­სა და სახ­სრე­ბის ტკი­ვი­ლი, მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, გუ­ლის­რე­ვა, ყე­ლის ტკი­ვი­ლი, კო­ნი­უნ­ქტი­ვი­ტი, სიყ­ვით­ლე, სენ­სო­რუ­ლი და ხა­სი­ა­თის ცვლი­ლე­ბა, გა­მო­ნა­ყა­რი, ჰე­მო­რა­გი­უ­ლი დი­ა­თე­ზი, ეკ­ქი­მო­ზი, სის­ხლდე­ნა ინექ­ცი­ის ად­გი­ლე­ბი­დან და მრა­ვა­ლი სხვა წყა­რო­ე­ბი­დან. და­ა­ვა­დე­ბის მძი­მე ფორ­მის შემ­თხვე­ვა­ში ლე­ტა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი დგე­ბა ავა­დო­ბის მე–2 კვი­რას…
წყარო: ambavi.cc

loading...
Share.