“ლიზა იასკომ მიხეილ სააკაშვილისა და სოფო ნიჟარაძის ურთიერთობაზე პირველი კომენტარი გააკეთა..” – ნახეთ რას ამბობს ლიზა

0

“მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს უკ­რა­ი­ნის რა­დას დე­პუ­ტა­ტის ლიზა იას­კოს მხარ­და­ჭე­რა აქვს, მაგ­რამ მას შემ­დეგ რაც გა­ირ­კვა, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს ქარ­თვე­ლი მომ­ღერ­ლის­გან ქა­ლიშ­ვი­ლი ჰყავს, სა­ვა­რა­უ­დოდ ძა­ლი­ან გა­ნა­წყე­ნე­ბუ­ლია”.
მე­დი­ამ ლი­ზას­გან კო­მენ­ტა­რის ჩა­წე­რა იტა­ლი­ურ რეს­ტო­რან Buffalino-ში მო­ა­ხერ­ხა.
strana.news ლიზა იას­კოს სი­ტყვებს ცი­ტი­რებს:

“მე არ ვარ ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც სა­ა­კაშ­ვი­ლის ან სხვა ვინ­მეს ქორ­წი­ნე­ბის გა­რე­შე შე­ძე­ნი­ლი შვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ კო­მენ­ტა­რი უნდა გა­ა­კე­თოს. მე და მი­ხე­ი­ლი სა­მო­ქა­ლა­ქო ქორ­წი­ნე­ბა­ში ვართ. ჩვენ გვაქვს ჩვე­ნი ოჯა­ხუ­რი გეგ­მე­ბი. სხვა ყვე­ლა­ფე­რი, რაც მის წარ­სულ­ში იყო მე სა­ერ­თოდ არ მა­ინ­ტე­რე­სებს”, – ამ­ბობს იას­კო და დას­ძენს, რომ მი­შას მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მას აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არ აინ­ტე­რე­სებს.

“თუ ვინ­მე და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია სა­ა­კაშ­ვი­ლის პო­ლი­ტი­კუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნით, ამას წარ­მა­ტე­ბით აკე­თებს. ჩემ­თვის მთა­ვა­რია მისი სი­ცო­ცხლე და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა და სხვა ყვე­ლა ჭორი ჩემ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ არის” – ამ­ბობს ლიზა.

წყარო: dainteresdi.club

Share.