“მამა დოქტორი იყო..” – ნახეთ თბილისში ყოფილმა პოლიციელმა მშობლები დახოხა, ცნობილია მათი ვინაობა

0

მე­ზობ­ლე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პირი, რო­მელ­მაც ვა­ზი­სუ­ბან­ში მძი­ნა­რე მშობ­ლე­ბი, ზაზა ბე­რო­ზაშ­ვი­ლი და ლალი თა­ვა­ძე ჯერ მოკ­ლა, შემ­დეგ კი კვა­ლის და­ფარ­ვის მიზ­ნით, სახ­ლს ცე­ცხლი წა­უ­კი­და, კრი­მი­ნა­ლუ­რი პო­ლი­ცი­ის ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლია.ბეროზაშვილი საზღვარგარეთ მუშაობდა და

საქართველოში პერიოდულად ჩამოდიოდა, იგი ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე მიწვეული ტრენერი იყო და საჯარო ლექციებს ატარებდა.
რო­გორც ერთ-ერთი მე­ზო­ბე­ლი ჰყვე­ბა, მოკ­ლუ­ლებს და­კა­ვე­ბულ გი­ორ­გი ბე­რო­ზაშ­ვი­ლის გარ­და, კი­დევ ორი შვი­ლი ჰყავ­და, ოჯა­ხის წევ­რებს კი ერ­თმა­ნეთ­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­დათ.

მი­სი­ვე ცნო­ბით, და­კა­ვე­ბულ გი­ორ­გი ბე­რო­ზაშ­ვილს ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი არ ჰქო­ნია და არც აზარ­ტულ თა­მა­შებს თა­მა­შობ­და.

მე­ზობ­ლის თქმით, ხან­ძრის შე­სა­ხებ და­კა­ვე­ბულს დებ­მა და­უ­რე­კეს, რად­გან ის შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან დიდი ხნის წა­სუ­ლი იყო.

Share.