“მაშინ მოხვდა ყველაფერი როცა სანდრა და მიშა..” – ნახეთ ხალხმა საიდუმლო როგორც იქნა გაიგო, ლიზა იასკოს სკანდალური აღიარება

0

ჩემი მშობ­ლე­ბი იც­ნო­ბენ მი­შას. თა­ვი­დან როცა გა­ი­გეს ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა, არ დავ­მა­ლავ, რომ სხვა­დას­ხვა რე­აქ­ცია ჰქონ­დათ, მათ შო­რის შიში, მაგ­რამ მე ის ადა­მი­ა­ნი ვარ, რო­მე­ლიც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს თა­ვად იღებს. ჩემი მშობ­ლე­ბი ხვდე­ბი­ან, რომ ასეთ ადა­მი­ან­თან ერ­თად ცხოვ­რე­ბა არ არის მარ­ტი­ვი, უპ­რობ­ლე­მო და მშვი­დი,თუმ­ცა მათ იცი­ან, რომ მე ასე­თი ცხოვ­რე­ბა არას­დროს მსურ­და. მა­მა­ჩე­მი მი­შა­ზე 10 წლით უფ­რო­სია,

ისი­ნი მალე და­მე­გობ­რდნენ, ჩემი მშობ­ლე­ბი ძა­ლი­ან გა­ნიც­დი­ან ახ­ლან­დელ სი­ტუ­ა­ცი­ას და მხარ­და­სა­ჭე­რად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩას­ვლაც სურ­დათ. მაგ­რამ ახლა რთუ­ლია რა­მის გა­კე­თე­ბა. ახლა ბევ­რი რამ ქარ­თველ ხალ­ხზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.მე და მი­შამ მა­შინ და­ვი­წყეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა, როცა ის და სან­დრა ცოლ-ქმა­რი აღარ იყ­ვნენ. ისი­ნი და­შორ­დნენ ერ­თმა­ნეთს და მათ ჰქონ­დათ უფ­ლე­ბა ამის აფი­ში­რე­ბა არ გა­ე­კე­თე­ბი­ათ. როცა მე და მი­შამ ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ვი­წყეთ, ისი­ნი და­შო­რე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვნენ. – აცხადებს იასკო

Share.