“მინდა ჩვენი მოქალაქეები გავახარო..” – ნახეთ ირაკლი ღარიბაშვილი სასიხარულო ამბავს ავრცელებს

0

საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცოტახნის წინ სასიამოვნო ამბავი გაავრცელა. მის განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:
“მინ­და ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს ვა­ხა­რო, რომ კო­ვი­დი, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, თით­ქმის და­მარ­ცხე­ბუ­ლია. დღეს ეს სი­ტუ­ა­ცი­აა. აქვე მინდა გა­ვახ­სე­ნო სკეპ­ტი­კო­სებს, რომ­ლე­ბიც 2 თვის წინ ჩემს გა­მო­ნათ­ქვა­მებს აკ­რი­ტი­კებ­დნენ. “მწვა­ნე ბა­რა­თე­ბი” მას შემ­დეგ, რაც “ომიკ­რო­ნი” შე­მო­ვი­და ცირ­კუ­ლი­რე­ბა­ში,

გა­ვა­უქ­მეთ, რად­გან აზრს კარ­გავ­და. მა­შინ ზო­გი­ერ­თი გე­ნი­ო­სი ექ­სპერ­ტე­ბის­გან კრი­ტი­კა მი­ვი­ღეთ, ეს რო­გორ გა­ა­კე­თე­სო. ვნა­ხეთ, სულ რა­ღაც ორ თვე­ში, რომ პრო­ცე­სი სწო­რად იმარ­თა მი­ნის­ტრის, მთავ­რო­ბის, საბ­ჭოს მიერ, ამი­ტომ სი­ტუ­ა­ცია დას­ტა­ბი­ლურ­და. არა­ვი­თა­რი გა­მოწ­ვე­ვა არ ჰქო­ნია სის­ტე­მას მარ­თვის თვალ­საზ­რი­სით. დღეს 100 შემ­თხვე­ვა იყო, რაც ნიშ­ნავს, რომ კრი­ზი­სი გა­და­ლა­ხუ­ლია. ჩვენ მთე­ლი რიგი შე­ზღუდ­ვე­ბი მოვხსე­ნით, გარე სივ­რცე­ში პირ­ბა­დის ტა­რე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­ვა­უქ­მეთ, მო­ქა­ლა­ქე­ებს უფრო მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით და ეს სტრე­სი და წნე­ხი მო­იხ­სნე­ბა”,- გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა.
წყარო:dainteresdi.club

Share.