“როგორც იქნა ოცნება აისრულა სანდრამ..” – ნახეთ რა ოცნება აისრულა სანდრა რულოვსმა, ვერ დაიჯერებთ

0

სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პირ­ვე­ლი ლედი, სან­დრა რუ­ლოვ­სი წერს, რომ 27 წლის გან­მავ­ლო­ბაშ, რაც ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ცხოვ­რობს, უფ­ლის­ცი­ხე­ში არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა. ის­ტო­რი­უ­ლი ად­გი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს და ფო­ტო­ებს ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში აზი­ა­რებს.“27 წე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვცხოვ­რობ და უფ­ლის­ცი­ხე არას­დროს არ მქონ­და ნა­ნა­ხი. ეს ოც­ნე­ბა ამის­რულ­და რამ­დე­ნი­მე დღის წინ. სა­ო­ცა­რი ად­გი­ლია,

მტკვრის სა­ნა­პი­რო­ზე, სა­დაც თით­ქმის 5000 წლის წინ უკვე ადა­მი­ა­ნე­ბი ბი­ნად­რობ­დნენ. გახ­და აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს (ქარ­თლის, იბე­რი­ის) სა­ვაჭ­რო და სამ­ხედ­რო-სტრა­ტე­გი­უ­ლი ცენ­ტრი. აქ, “უფ­ლის­წუ­ლის ეკ­ლე­სია” X სა­უ­კუ­ნე­ში აშენ­და.” – წერს რუ­ლოვ­სი.

Share.