“სასიამოვნო სიახლე უკრაინელებისთვის..” – ნახეთ რა სიახლეს ავრცელებს პრეზიდენტ ზელენსკის მრჩეველი

0

პრე­ზი­დენ­ტის ოფი­სის ხელ­მძღვა­ნე­ლის მრჩევ­ლის ალექ­სეი არეს­ტო­ვი­ჩის გან­ცხა­დე­ბით, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბა­ში უკ­რა­ი­ნა არ დათ­მობს არ­ცერთ ტე­რი­ტო­რი­ას, ეროვ­ნულ ინ­ტე­რე­სებს ან შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას.“ჩემი აზ­რით, რუ­სულ მხა­რეს სურს სამ­შვი­დო­ბო შე­თან­ხმე­ბის მიღ­წე­ვა. მათ კარ­გად ეს­მით ბრძო­ლის ველ­ზე და­მარ­ცხე­ბის შე­დე­გე­ბი, რო­მელ­საც გა­ნიც­დი­ან და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სან­ქცი­ე­ბი, რაც ძა­ლი­ან აწუ­ხებს. ისი­ნი საკ­მა­ოდ კონ­სტრუქ­ცი­ულ პო­ზი­ცი­ას იკა­ვე­ბენ ამ

შე­თან­ხმე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სა და მო­ლა­პა­რა­კე­ბის აქ­ტის სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით“, – აღ­ნიშ­ნა მან.
მან ასე­ვე ისა­უბ­რა უკ­რა­ი­ნა­სა და რუ­სეთს შო­რის “სამ­შვი­დო­ბო შე­თან­ხმე­ბის” ალ­ბა­თო­ბა­ზეც.
“ვე­ნის კონ­ვენ­ცი­ის თა­ნახ­მად, ნე­ბის­მი­ე­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ან შე­თან­ხმე­ბა ძა­ლა­დობ­რი­ვი ქმე­დე­ბე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ძა­ლა­და­კარ­გუ­ლად ით­ვლე­ბა. სა­ნამ ცე­ცხლის არ შე­წყდე­ბა, რა­ი­მე შე­თან­ხმე­ბა­ზე სა­უ­ბა­რი სა­ერ­თოდ შე­უძ­ლე­ბე­ლია.ჩვენ არ დავ­თმობთ არც უკ­რა­ი­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას და არც ჩვენს ერს, ინ­ტე­რე­სებს. უფრო მე­ტიც, ვფიქ­რობ, რომ ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს შე­დე­გებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ბევ­რი სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზი ელო­დე­ბათ“, – გა­ნა­ცხა­და არეს­ტო­ვიჩ­მა.მისი თქმით, ერ­თა­დერ­თი, რაც რუ­სე­თის­თვის ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მი­სა­ღე­ბია, ეს არის ნა­ტოს სურ­ვი­ლი არ მი­ი­ღოს უკ­რა­ი­ნა ალი­ან­სში.
წყარო:ambavi.club

Share.