“საქმე უკვე გახსნილია…” – ნახეთ ვინ არიან ნიკოლოზ კვარაცხელიას მკვლელები – ახლახასნ სკანდალური ინფორმაცია გავრცელდა

0

პო­ლი­ცი­ამ თბი­ლის­ში ვე­რა­ზე მომ­ხდა­რი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტი გახ­სნა. გან­ცხა­დე­ბას შსს ავ­რცე­ლებს, რო­მელ­საც უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:
“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ინ­ტენ­სი­უ­რი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­დე­გად, 2021 წლის 15 სექ­ტემ­ბერს, თბი­ლის­ში, ან­ჯა­ფა­რი­ძის ქუ­ჩა­ზე მომ­ხდა­რი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტი გახ­სნეს.
საქ­მე­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ა.ჭ. და 1999 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი გ.კ., 1999 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ნ.კ.-ს მკვლე­ლო­ბის გან­ზრახ­ვით, წი­ნას­წარ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი გეგ­მის მი­ხედ­ვით მოქ­მე­დებ­დნენ.

კერ­ძოდ, მიმ­დი­ნა­რე წლის 15 სექ­ტემ­ბერს, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პი­რე­ბი ნა­ქი­რა­ვე­ბი ავ­ტო­მან­ქა­ნით თბი­ლის­ში, ვე­რი­კო ან­ჯა­ფა­რი­ძის ქუ­ჩა­ზე მი­ვიდ­ნენ და ნ.კ.-ს ჩა­უ­საფ­რდნენ. საქ­მე­ზე მო­პო­ვე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით, ასე­ვე დად­გინ­და, რომ ა.ჭ.-მ ნ.კ.-ს მი­მართ ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი­დან 10-ზე მეტი გას­რო­ლა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა და შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან გ.კ.-სთან ერ­თად, ნა­ქი­რა­ვე­ბი ავ­ტო­მან­ქა­ნით მი­ი­მა­ლა.

სხე­ულ­ზე მი­ყე­ნე­ბუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბით ნ.კ. სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მიყ­ვა­ნის შემ­დეგ გარ­და­იც­ვა­ლა. გა­მო­ძი­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 108-ე მუხ­ლით და 236-ე მუხ­ლის მე-3 და მე-4 ნა­წი­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ა.ჭ.-ს და გ.კ.-ს ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის დად­გე­ნის და მათი და­კა­ვე­ბის მიზ­ნით ტარ­დე­ბა კომ­პლექ­სუ­რი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი” – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

Share.