“ტრაგედია მეორდება,მაშინაც 5 ადმიანი გარდაიცვალა და ეხლაც..” – ნახეთ დიდი ტრაგედიის დეტალები

0

ზეს­ტა­ფო­ნი-ქუ­თა­ი­სის გზა­ზე ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვას ხუთი ადა­მი­ა­ნი ემსხვერ­პლა. შემ­თხვე­ვა სო­ფელ სვირ­თან, დი­ლით მოხ­და. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი ტრა­ი­ლერს შე­ე­ჯა­ხა. ხუ­თი­ვე მგზავ­რი ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა.რო­გორც ირ­კვე­ვა, გარ­დაც­ვლილ­თა შო­რის ზეს­ტა­ფო­ნის მკვიდ­რი ორი ახალ­გაზ­რდა მა­მა­კა­ცია: გი­ორ­გი აბა­ში­ძე და შმა­გი გვა­ლია.რო­გორც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გარ­დაც­ვლილ­თა ახ­ლობ­ლე­ბი წე­რენ, ად­გი­ლი, სა­დაც ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვა მომ­ხდა, არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რა მსგავ­სი ტრა­გე­დი­ის ად­გი­ლი.

“გან­მე­ორ­და 11 წლის წი­ნან­დე­ლი ტრა­გე­დია, მა­ში­ნაც ხუთი უწე­სი­ე­რე­სი ბიჭი და­ი­ღუ­პა ერთ ღა­მე­ში. მა­ში­ნაც ეს ად­გი­ლი და მსგავ­სი სი­ტუ­ა­ცია, ტრა­ი­ლერს შე­ე­ჯახ­ნენ მა­ში­ნაც” – წერს “ფე­ის­ბუ­ში” სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის ერთ-ერთი მომ­ხმა­რე­ბე­ლი.გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, და­უ­დას­ტუ­რე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, გარ­დაც­ვლილ­თა შო­რის თურ­ქთის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბიც არი­ან.
vacet

paoebu
წყარო:ambavi.club

Share.