“ულამაზესი გოგოა, ყველა მის სილამაზეზე ლაპარაკობს..” – ნახეთ ვინ არის და რას საქმიანობს მიხეილ სააკაშვილის ძმისშვილი

0

საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ციხეში მისმა ძმისშვილმა ელენე სააკაშვილმა მოინახულა.
შევეცადეთ, ელენე სააკაშვილზე ინფორმაცია მოგვეძიებინა.ელე­ნე სა­ა­კაშ­ვი­ლი და­ი­ბა­და და გა­ი­ზარ­და თბი­ლის­ში. შემ­დე­გ წა­ვი­და აშშ-ში, სა­დაც ჯორჯ ვა­შინგტო­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პო­ლი­ტი­კის მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე სწავ­ლობ­და.

ამ­ჟა­მად, ერთ-ერთ კვლე­ვით ცენ­ტრ Atlas Network-ის თა­ნამშ­რო­მე­ლია, სა­დაც კომ­პა­ნი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის მე­ნე­ჯე­რად მუ­შა­ობს.
Atlas Network არის ამე­რი­კუ­ლი არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რო­მე­ლიც ატა­რებს კვლე­ვებს, უზ­რუნ­ველ­ყოფს გრან­ტებ­სა და ტრე­ნინ­გებს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ლი­ბერ­ტა­რი­ა­ნუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის­თვის.
წყარო:dainteresdi.club

Share.