“უმაგრესი ინფორმაცია,2022 წლიდან იზრდება პენსიები..” – ნახეთ პრემიერ ღარიბაშვილის განცხადება

0

“მო­მა­ვა­ლი წლი­დან პენ­სი­ის მო­ცუ­ლო­ბა იზ­რდე­ბა” – ამის შე­სა­ხებ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა მთავ­რო­ბის დღე­ვან­დელ სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და.
რო­გორც მან გან­მარ­ტა, 2022 წლის იან­ვრი­დან 70 წლამ­დე პირ­თა პენ­სია გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა 260 ლა­რის ოდე­ნო­ბით, ხოლო 70 წლის და მეტი ასა­კის პირ­თათ­ვის 300 ლა­რის ოდე­ნო­ბით.
“მო­მა­ვალ წელს იზ­რდე­ბა პენ­სი­ის მო­ცუ­ლო­ბა. 2022 წლის იან­ვრი­დან 70 წლამ­დე პირ­თა პენ­სია გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა 260 ლა­რის ოდე­ნო­ბით, ხოლო 70 წლის და მეტი ასა­კის პირ­თათ­ვის 300 ლა­რის ოდე­ნო­ბით.

მა­ღალმთი­ან და­სახ­ლე­ბებ­ში პენ­სი­ის მო­ცუ­ლო­ბა 70 წლამ­დე ასა­კის პირ­თათ­ვის შე­ად­გენს 312 ლარს, ხოლო 70 წლის და მეტი ასა­კის პირ­თათ­ვის 360 ლარი იქ­ნე­ბა პენ­სია“, – გა­ნა­ცხა­და ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა

წყარო:daqali.club

Share.