“ცოლ-შვილი ასე როგორ გაიმეტა…” – მამა, რომელმაც 3 თვის შვილი მოკლა და მეუღლე დაჭრა, ახლახანს პოლიციამ დააკავა

0

მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­მაც გურ­ჯა­ა­ნის რა­ი­ონ­ში 3 თვის ჩვი­ლი მოკ­ლა და მე­უღ­ლე დაჭ­რა, პო­ლი­ცი­ამ ცხელ კვალ­ზე და­ა­კა­ვა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.
“ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს კა­ხე­თის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის გურ­ჯა­ა­ნის რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, 1996 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ი.ნ და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს.

loading...

და­ნა­შა­უ­ლი 13-დან 17 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ გურ­ჯა­ა­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ვე­ჯინ­ში, მე­უღ­ლეს­თან და შვილ­თან ერ­თად სტუმ­რად მყოფ­მა ი.ნ.-მ, ცივი ია­რა­ღით სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბა მი­ა­ყე­ნა, შვილს – 2019 წელს და­ბა­დე­ბულ ქ.ნ.-ს, რო­მე­ლიც მი­ღე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბის შე­დე­გად, ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა.

ბრალ­დე­ბულ­მა ასე­ვე ცივი ია­რა­ღის გა­მო­ყე­ნე­ბით მრავ­ლო­ბი­თი ჭრი­ლო­ბე­ბი მი­ა­ყე­ნა მე­უღ­ლეს- 1996 წელს და­ბა­დე­ბულ შ.ც.-ს. დაჭ­რი­ლი სას­წრა­ფო-სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ბრი­გა­დამ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნა. სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა ბრალ­დე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე და­ა­კა­ვეს. პო­ლი­ცი­ამ და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის ია­რა­ღი – დანა ნივთმტკი­ცე­ბის სა­ხით ამო­ი­ღო. და­კა­ვე­ბუ­ლი აღი­ა­რებს და­ნა­შა­ულს.

გა­მო­ძი­ე­ბა და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში ოჯა­ხის წევ­რის მი­მართ ჩა­დე­ნილ გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის ფაქ­ტზე, სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 11 პრი­მა 109-ე მუხ­ლის “ბ” და “დ” ქვე­პუნ­ქტე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს” – ნათ­ქვა­მია უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

loading...
Share.