ცოტა ხნის წინ საქართველოში უცნაური ნათებები გამოჩნდა, რა იყო ეს ნათება ნახეთ(ვიდეო)

0

თბი­ლი­სე­ლებ­მა ცაზე მოძ­რა­ვი “ვარ­სკვლა­ვე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი” შე­ნიშ­ნეს. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ყო­ვე­ლი­ვემ გა­ურ­კვევ­ლო­ბა გა­მო­იწ­ვია. ნა­წილ­მა იფიქ­რა, რომ ცაზე უცხოპ­ლა­ნე­ტე­ლებ­მა გა­და­იფ­რი­ნეს, ზოგს ვერ­სი­აც არ ჰქონ­და, თუ რა შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო ყო­ვე­ლი­ვე. “ფე­ის­ბუქ­ში“ აღ­ნიშ­ნუ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბიც გავ­რცელ­და.
ეს ერთი შე­ხედ­ვით უჩ­ვე­უ­ლო მოძ­რა­ვი ნა­თე­ბე­ბი სი­ნამ­დვი­ლე­ში Space X-ის თა­ნამ­გზავ­რე­ბია.რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ცაზე მოძ­რა­ვი “მა­ტა­რე­ბე­ლი“ 60 თა­ნამ­გზავ­რის­გან შედ­გე­ბა, რო­მე­ლიც დე­და­მი­წის გარ­შე­მო გა­და­ად­გილ­დე­ბა. თა­ნამ­გზავ­რე­ბი ილონ მას­კის იდე­ის – მსოფ­ლიო ინ­ტერ­ნე­ტის შექ­მნის ნა­წი­ლია.თა­ნამ­გზავ­რე­ბი მასკმა ჯერ კი­დევ გა­სულ წელს გა­უშ­ვა.

loading...

ცაში რამდენიმე მოძრავი ობიექტის ნათებამ მოსახლეობის ყურადღება მიიპყრო.

100%-ით მსგავსი ნათება საფრანგეთში ზუსტად 1 წლის წინ დაფიქსირდა, როდესაც ა.შ.შ Space X-ზე ხომალდები გაუშვა

კომ­პა­ნია spaceX სა­ბო­ლოო ჯამ­ში 12 ათა­სი ამ­გვა­რი თა­ნამ­გზავ­რის გაშ­ვე­ბას აპი­რებს. თა­ნამ­გზავ­რე­ბი სა­ტე­ლე­კო­მუ­ნი­კა­ციო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი­საა. ილონ მას­კი ამ­ბობს, რომ თა­ნამ­გზავ­რუ­ლი მსოფ­ლიო ინ­ტერ­ნე­ტის სრულ­ყო­ფი­ლად შექ­მნას და­ახ­ლო­ე­ბით 10 წელი დას­ჭირ­დე­ბა და ეს მხო­ლოდ და­სა­წყი­სია.

ილონ მას­კის მი­ზა­ნია თა­ნამ­გზავ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით ინ­ტერ­ნეტ­თან წვდო­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა დე­და­მი­წის ნე­ბის­მი­ერ წერ­ტილ­ში მცხოვ­რებ ადა­მი­ანს ჰქონ­დეს

loading...
Share.