“ძალიან ცუდად არის,სამწუხაროდ გონება დაკარგა და..” – ნახეთ ახლახანს უმძიმესი ინფორმაცია გავრცელდა

0

მიხეილ სააკაშვილმა სამწუხაროდ გონება დაკარგა.
ამის შესახებ ინფორმაციას ეკა ხერხეულიძე ავრცელებს.
ჩემ შეს­ვლამ­დე, სულ რამ­დე­ნი­მე წუ­თით ადრე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს გო­ნე­ბის და­კარ­გვა ჰქონ­და. მძი­მე ვი­თა­რე­ბაა მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის თვალ­საზ­რი­სით, – ამის შე­სა­ხებ „ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ დე­პუ­ტატ­მა ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ კლი­ნი­კა „ვი­ვა­მედ­ში“, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და.
მი­სი­ვე თქმით, ხვალ დი­ლით ყო­ფილ პრე­ზი­დენტს ჩა­უ­ტარ­დე­ბა დი­აგ­ნოს­ტი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუ რამ გა­ნა­პი­რო­ბა გო­ნე­ბის და­კარ­გვა.

„გო­ნე­ბის და­კარ­გვა არის ძა­ლი­ან შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი ფაქ­ტი, რო­მე­ლიც კი­დევ ერთხელ სიგ­ნა­ლი უნდა აღ­მოჩ­ნდეს ყვე­ლას­თვის, რომ ამ ადა­მი­ანს დიდი დრო არ აქვს დარ­ჩე­ნი­ლი, თუ ჩვენ არ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის ობი­ექ­ტურ მდგო­მა­რე­ო­ბას“, – აღ­ნიშ­ნა ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ.

ამას­თან, ის გა­მო­ეხ­მა­უ­რა ამე­რი­კე­ლი დიპ­ლო­მა­ტის, მა­იკლ მა­კ­ფო­ლის გან­ცხა­დე­ბას იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ „სა­ა­კაშ­ვი­ლის ცი­ხე­ში სიკ­ვდი­ლი პუ­ტი­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა და ქარ­თუ­ლი დე­მოკ­რა­ტი­ის­თვის დიდი დარ­ტყმა იქ­ნე­ბა“. რო­გორც ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ გა­ნა­ცხა­და, მა­კ­ფო­ლი არის აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტის, ჯო ბა­ი­დე­ნის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უშუ­ა­ლო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი რუ­სეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სან­ქცი­ებ­თან მი­მარ­თე­ბით.

„არა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი რო­გორ შე­ა­ფა­სე­ბენ ამას. სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ კარ­გად უნდა იცო­დეს, რომ მა­კ­ფო­ლი გახ­ლავთ ბა­ი­დე­ნის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უშუ­ა­ლო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი რუ­სეთ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სან­ქცი­ებ­თან მი­მარ­თე­ბით. მისი გან­ცხა­დე­ბა ხაზ­გას­მით ამ­ბობს, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეს. ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მტრებს ეგო­ნათ, რომ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სამ­ყა­რო მი­ა­ტო­ვებ­და მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს და ისი­ნი უნდა გა­ვაწ­ბი­ლოთ. ისი­ნი, ალ­ბათ, მომსწრე იყ­ვნენ გუ­შინ მსოფ­ლი­ოს გარ­შე­მო ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი აქ­ცი­ის – ასე­ვე, ნა­ხეს დღე­ვან­დე­ლი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა „ვა­შინგტონ პოს­ტში“ მა­კ­ფო­ლის გან­ცხა­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ეს იქ­ნე­ბა უწყვე­ტი რე­ა­გი­რე­ბა დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მსოფ­ლი­ოს ნა­წი­ლის­გან. ეს მო­ლო­დი­ნი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ყვე­ლა კე­თილ­მო­სურ­ნეს უნდა ჰქონ­დეს“, – გა­ნა­ცხა­და ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ.

ამას­თან, ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რომ პატ­რი­არ­ქმა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს წე­რი­ლი გა­უგ­ზავ­ნა, რო­მელ­შიც მას შობა-ახალ წელს ულო­ცავს. მი­სი­ვე თქმით, ამის სა­პა­სუ­ხო წე­რი­ლი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა თა­ვის უფ­ლე­ბა­დამ­ცველს, შალ­ვა ხა­ჭა­პუ­რი­ძეს გა­ა­ტა­ნა სა­პატ­რი­არ­ქო­ში.

Share.