“წვიმები ელჭექით, ძლიერი ქარი, ზვავები…” – ნახეთ მომავალი დღეების ამინდის პროგნოზი

0

19 აპ­რილს დღის ბო­ლო­დან 21 აპ­რი­ლამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა და ელ­ჭე­ქი, დრო­გა­მოშ­ვე­ბით და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ძლი­ე­რი ქარი იქ­რო­ლებს. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო ავ­რცე­ლებს.
სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, ზღვის სა­ნა­პი­რო რა­ი­ო­ნებ­ში, 18 აპ­რილს სა­ღა­მოს სა­ა­თებ­ში, ელ­ჭე­ქის დროს, შე­იძ­ლე­ბა სამ­ხრეთ-და­სავ­ლე­თის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხან­მოკ­ლე ძლი­ე­რი ქარი აღი­ნიშ­ნოს.

“მო­სა­ლოდ­ნელ­მა ნა­ლე­ქებ­მა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყლის დო­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ტე­ბა, პა­ტა­რა მდი­ნა­რე­ებ­ზე წყალ­მო­ვარ­დნე­ბი, ხოლო მთი­ან ზო­ნებ­ში ზვა­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა და მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის ჩა­სახ­ვა – გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს, – ნათ­ქვა­მია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

Share.