ხვალ ყველაზე ჯადოსნური დღეა – ის ვინც ამ რიტუალ ჩაატარებს მისი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვლება და ბედნიერება არ მოაკლდება

0

ვე­დუ­რი ას­ტრო­ლო­გი­ის მი­ხედ­ვით, 26 აპ­რი­ლი ჯა­დოს­ნუ­რი თა­რი­ღია. მას “აკ­შა­ია ტრი­ტია” ჰქვია და უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად აღ­ნიშ­ნა­ვენ.
ეს არის დღე, როცა მზე და მთვა­რე ეგ­ზალ­ტი­რე­ბუ­ლია (პლა­ნე­ტის იმ ნი­შან­ში მდე­ბა­რე­ო­ბა, სა­დაც მას შე­უძ­ლია იკაშ­კა­შოს, მისი თვი­სე­ბე­ბი გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლია) და ამ დღეს შეგ­ვიძ­ლია ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ შევ­ცა­ლოთ, ჩა­ვა­ტა­როთ რა­ი­მე რი­ტუ­ა­ლი.
უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად გან­ვმარ­ტოთ, რას ნიშ­ნავს ეგ­ზალ­ტა­ცია, ეს არის დღე, როცა მზე იმ­ყო­ფე­ბა – ვერ­ძში , სა­დაც თავს ყვე­ლა­ზე კარ­გად გრძნობს, სრულ­ყო­ფი­ლად ავ­ლენს თა­ვის თვი­სე­ბებს. ხოლო მთვა­რე იმ­ყო­ფე­ბა კუ­რო­ში , სწო­რედ აქ გრძნობს თავს მთვა­რე ყვე­ლა­ზე კარ­გად. არ გა­გიკ­ვირ­დეთ, ეს უნი­კა­ლუ­რი დღე აღი­ნიშ­ნე­ბა ვე­დუ­რი ას­ტრო­ლო­გი­ის მი­ხედ­ვით და ამი­ტომ არის მზე ვერ­ძში და არა კუ­რო­ში, რო­გორც ახლა ჩვენ­თან.
ახლა რაც შე­ე­ხე­ბა უშუ­ა­ლოდ 26 აპ­რილს: სა­სურ­ვე­ლია, ამ დღეს ადრე ად­გო­მა, წა­ი­კი­თხეთ მანტრა (სა­სურ­ვე­ლია, დი­ლას მზის მანტრა წა­ი­კი­თხოთ, სა­ღა­მოს – მთვა­რის), ილო­ცეთ, აან­თეთ სან­თე­ლი; სა­კენ­კი და­უ­ყა­რეთ ჩი­ტებს; მორ­წყეთ მცე­ნა­რე­ე­ბი, ქოთ­ნის ყვა­ვი­ლე­ბი (ამ დღეს სა­უ­კე­თე­სოა ყვა­ვი­ლე­ბის, მცე­ნა­რე­ე­ბის დარ­გვა); ივარ­ჯი­შეთ, თუ იო­გის მიმ­დე­ვა­რი ხართ, შე­ას­რუ­ლეთ სუ­რია ნა­მას­კა­რის (“მზის მი­სალ­მე­ბა”) კომ­პლექ­სი.

loading...

თუ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ, შე­ი­ძი­ნეთ ვერ­ცხლი­სა და ოქ­როს სამ­კა­უ­ლი. აგ­რეთ­ვე შე­გიძ­ლი­ათ, ოქ­როს ან ვერ­ცხლის ნა­კე­თო­ბა თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს აჩუ­ქოთ. თუ თა­ვად აკე­თებთ სამ­კა­უ­ლებს, გა­ი­კე­თეთ თი­ლის­მა-სამ­კა­უ­ლი.

დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში კარ­გია ქველ­მოქ­მე­დე­ბა. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს: საკ­ვე­ბი, სა­მო­სი, ფული. და­უ­რი­გეთ გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლებს. ინ­დო­ეთ­ში ფუ­ლის გარ­და შე­სა­წი­რად ით­ვლე­ბა: რძე, ხილი და ბოსტნე­უ­ლი.

პა­ტი­ვის­ცე­მა გა­მო­ხა­ტეთ მშობ­ლე­ბის მი­მართ. ას­ტო­ლო­გი­ა­ში მზე მა­მას, ხოლო დედა მთვა­რეს გა­ნა­სა­ხი­ე­რებს. პა­ტი­ვი ეცით მო­ხუ­ცებს. მათ­თვის რამე სა­სარ­გებ­ლო გა­ა­კე­თეთ. თუ მშობ­ლე­ბი­დან რო­მე­ლი­მე გარ­დაც­ვლი­ლი გყავთ, აან­თეთ სან­თე­ლი, ილო­ცეთ მისი სუ­ლის­თვის.

ამ დღეს უნდა და­ი­წყოთ იმ საქ­მის კე­თე­ბა, რა­საც ადრე ვერ ახერ­ხებ­დით, და­ი­წყეთ დი­ე­ტა, ახა­ლი ჰობი, გა­და­აგ­დეთ სი­გა­რე­ტის მო­წე­ვა, ის­წავ­ლეთ რამე… ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბის სია, ერ­თწ­ლი­ა­ნი ან ხუ­თწ­ლი­ა­ნი გეგ­მა.

კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა, თუნ­დაც ახალ ყუ­ლა­ბა­ში (ყუთ­ში, ქი­ლა­ში) ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბის და­წყე­ბა (პირ­ვე­ლად ჩა­აგ­დეთ 1 ცალი ერ­თლა­რი­ა­ნი და ერთი ცალი ორ­ლა­რი­ა­ნი).

ბი­ნის კუ­თხე­ებ­ში აპ­კუ­რეთ ნა­კურ­თხი წყა­ლი, იბა­ნა­ვეთ და წყალს გა­ა­ტა­ნეთ ყვე­ლა ის უარ­ყო­ფით, რაც გა­წუ­ხებთ (ში­შე­ბი, აზ­რე­ბი, ავად­მყო­ფო­ბა).

ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა, შე­გიძ­ლია სურ­ვი­ლის რუ­კაც ამ დღეს შე­ად­გი­ნოთ. აგის­რულ­დე­ბათ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც სი­კე­თეს მო­გი­ტანთ თქვენ და თქვენს ახ­ლობ­ლებს.

ამ დღეს ჩა­იც­ვით ნა­თე­ლი ფე­რის, თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­მო­სი. იკ­ვე­ბეთ მსუ­ბუ­ქად, სა­სურ­ვე­ლია, საკ­ვე­ბი ვე­გე­ტა­რი­ა­ნუ­ლი იყოს.

იზ­რუ­ნეთ ახ­ლობ­ლებ­ზე, სა­სურ­ვე­ლია გა­უ­მას­პინ­ძლდეთ მათ გემ­რი­ე­ლო­ბე­ბით, ტკბი­ლე­უ­ლით.

ამ დღეს არ შე­იძ­ლე­ბა ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბა, ვა­ლის აღე­ბა, სმა და ჩხუ­ბი.

და­ბო­ლოს, შე­გახ­სე­ნებთ, რომ “აკ­შა­ია ტრი­ტია” წე­ლი­წად­ში ერთხელ გვაქვს. 2021 წელს გვექ­ნე­ბა 15 აპ­რილს, 2022 წელს კი 3 მა­ისს.

ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის კე­თი­ლად ას­რუ­ლე­ბას გი­სურ­ვებთ!

წყარო: imedi.club

loading...
Share.