“ჯერ უმცროსი ძმა ჩავიდა, ცოტახანში კი დახმარება ითხოვა, დიდი ძმაც სწრაფად მის დასახმარებლად ჩახტა” – ვინ არიან ძმები, რომლებიც ჭაში ტრაგიკულად დაიღუპნე

0

ხა­შუ­რის სო­ფელ დიდი ალი­ში ტრა­გე­დია დატ­რი­ალ­და. რუ­ი­სე­ლი ძმე­ბი – წი­ტა­რიშ­ვი­ლე­ბი ხა­შუ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში სა­მუ­შა­ოდ იყ­ვნენ ჩა­სუ­ლე­ბი.
ისი­ნი წლე­ბია ჭე­ბის გა­თხრა­სა და და­სუფ­თა­ვე­ბა­ზე მუ­შა­ობ­დნენ. ამ­ჯე­რად ჭის და­სუფ­თა­ვე­ბა სურ­დათ და რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ამ­ბო­ბენ, თავ­და­პირ­ვე­ლად ჭაში სა­მუ­შა­ოდ უმ­ცრო­სი ძმა ჩა­ვი­და.

ჩა­იხ­სნა თოკი და და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ ცოტა ხან­ში დახ­მა­რე­ბა ითხო­ვა, საშ­ვე­ლად სას­წრა­ფოდ ჭაში მისი უფ­რო­სი ძმა ჩა­ვი­და, რო­გორც ფაქ­ტის თვი­თხილ­ვე­ლი ამ­ბობს, იგი შე­ე­ცა­და ძმა იქი­დან ამო­ეყ­ვა­ნა, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, ისიც ცუ­დად გახ­და და ორი­ვე ჭაში ჩა­ვარ­და.

ფაქ­ტის თვითმხილ­ველ­მა მა­მა­კაც­მა სას­წრა­ფოდ პო­ლი­ცია და მაშ­ვე­ლე­ბი გა­მო­ი­ძა­ხა, მაგ­რამ იქ მო­სულ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს და მაშ­ვე­ლებს ძმე­ბი უკვე გარ­დაც­ვლი­ლი დახ­ვდათ. ძმე­ბის ცხედ­რე­ბი მაშ­ვე­ლებ­მა ჭი­დან ამო­იყ­ვა­ნეს და გო­რის პრო­ზექ­ტუ­რა­ში გა­და­ას­ვე­ნეს.
წყარო: pianews.site

Share.